6.พิธีปลุกเสกท้าวเวสสุวรรณ
DSCF8982
DSCF8997
DSCF9009
DSCF9035
DSCF9036
DSCF9042
DSCF9052
DSCF9055
DSCF9058
DSCF9059
DSCF9065
DSCF9074
DSCF9083
DSCF9086
DSCF9090
DSCF9092
DSCF9093
DSCF9100
DSCF9104
DSCF9105
DSCF9106
DSCF9113
DSCF9121
DSCF9131
DSCF9133
DSCF9135
DSCF9152
DSCF9167
DSCF9205
DSCF9212
DSCF9227
DSCF9230
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10