พิธีปลุกเสกเหรียญ เสมา (125)
พิธีปลุกเสกเหรียญ เสมา (125)