พิธีปลุกเสกเหรียญ เสมา (166)
พิธีปลุกเสกเหรียญ เสมา (166)