Navigation: Home

งานประจำปี

 

 

 

หลวงพ่อสมัย สุจิโต ศิษย์สายตรงหลวงพ่อคูณ


พิธีไหว้ครู
การครอบเศียรครูถูกจัดอยู่ในประเพณีไหว้ครูอย่างหลวง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาสืบทอดมาตั้งแต่เมื่อใดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พิธีการไหว้ครูและการครอบโขน-ละครนี้ได้ถูกกำหนดไว้อย่างมีแบบแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณวัดป่าเกาะแหลม" ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่ในรอยต่อ 3 จังหวัด คือ ชัยภูมิ ลพบุรี และนครราชสีมา อดีตเป็นสำนักสงฆ์ที่รกร้างผู้ที่มาบุกเบิก ฟื้นฟูบูรณะคือ "หลวงพ่อสมัย"เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ศิษย์สายตรงหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระเกจิชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และหลวงพ่อแช่ม วัดสำนักตะคร้อ อดีต 2 เกจิดังเมืองโคราช